Information från styrelsen

Till alla medlemmar i Östra Lerbergets samfällighetsförening nr 2

Styrelsen vill härmed informera om utfallet i den omröstning gällande val av Tv och internetleverantör som pågått i föreningen.

Cirka hundra av samfällighetens medlemmar har lämnat in sina röster och av dessa fanns det endast en liten del som röstade för att bibehålla det som finns idag vilket var alternativ 1 Alfa Vision och Riksnet.
Övriga röster var jämt fördelade mellan alternativ 2- Alfa Vision och Syd Antenn och alternativ 3- Alfa Vision och Riksnet.

I samband med omröstningen fick vi många frågor och en del nya förslag.

Eftersom resultatet blev jämnt fördelat mellan alternativen 2 och 3 i valet av leverantör samt uppstått nya frågor anser styrelsen att det idagsläget inte är möjligt att ta något beslut i frågan.
Styrelsen arbetar vidare med frågan.
Under denna tid kommer Alfa Vision och Riksnet finnas kvar.

Med vänliga hälsningar STYRELSEN 2018-09-14

Nytt pris för mediakonverter.

Priset för att få en ny mediakonverter installerad är nu 2718 kr.
Priset har gått upp med 1218 kr pga. att vi inte kan köpa den förra modellen längre och då måste man byta ut Tv-delen samtidigt som man installerar konverter för bredband. Om ni vill ha en installerad så sätter ni in 2718 kr på samfälligheten bankgiro 5629-0810. Skriv namn och gatuadress så vi kan se vem pengarna kommer ifrån. När vår kassör ser att ni har satt in pengarna kommer installatör kontakta er och avtala tid för installation av den nya mediakonvertern.

/Styrelsen