Dokument

Årtalet avser året för stämman och innehåller följande handlingar.

 • Verksamhetsberättelser avseende föregående år
 • Resultat och balansräkning avseende föregående år
 • Revisionsberättelse avseende föregående år
 • Kallelse till årets föreningsstämma
 • Ev. motioner till årets föreningsstämma
 • Budget för året
 • Protokoll från årets föreningsstämma

2020

Protokoll årsstämma 2020

2019

Protokoll årsstämma 2019

2018

Balansrapport Räkenskapsår 2017

Resultatsrapport räkenskapsår 2017


2017
Kallelse inkl. dagordning
Protokoll årsstämma 2017

2014

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning (uppdaterad 2011-02-21)
 • Revisionsberättelse
 • Kallelse inkl. dagordning
 • Motioner
 • Budget
 • Protokoll


2010

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Kallelse inkl. dagordning
 • Ev. motioner
 • Budget
 • Protokoll