Styrelsen

OrdförandenAnette Henningsson0705-098275
Vice OrdförandeJonas Jeppsson0708-471437
Kassör
SekreterareAnnia Majlove
FörvaltareRoger Lilja042-346844
FörvaltareBertil Ziegler042-343541
LedamotUlrika Friberg
SuppleantMarcus Crivelius

Ordförande
ANETTE HENNINGSSON
Betesvägen 42
Mobil: 0705-098275
ahenningsson73@gmail.com

Vice Ordförande
JONAS JEPPSSON
Betesvägen 80
Mobil: 0708-471437
kechee@gmail.com

Ständigt adjungerad med uppdrag som kassör
ANJA EK

Sekreterare
ANNIA MAJLOVE
Plöjargränd 15
annia@majlove.se

Ledamot
ULRIKA FRIBERG

Suppleant
MARCUS CRIVELIUS

Förvaltare
ROGER LILJA
Plöjargränd 57
Tel: 0703-707188
roger.lilja@hoganas.se

Förvaltare
BERTIL ZIEGLER
Betesvägen 62
Tel. 042-343541 Mobil: 0761-084258
bertilarneziegler@hotmail.se

Valberedning
ANJA EK

Revisor
ANETTE CARLSSON
Betesvägen 48
Tel: 042-343212 Mobil: 0708-344421
anette@krapperup.se

Revisor
MATHS OLSSON
Betesvägen 94
Tel: 042-349976 Mobil: 0704-157629

Revisorsuppleant
PETER JOHANSSON
Sädesvägen 27
Mobil 070-3307630

Representanter Byaföreningen
STEFAN LUNDSTRÖM