Styrelsen

OrdförandenBertil Ziegler042-343541
Vice Ordförande
KassörBodil Arholm042-343625
SuppleantAnja Ek
FörvaltareRoger Lilja042-346844
SekreterareAnnia Majlove
FörvaltareKristofer Eriksson
0735-916692

Ordförande
BERTIL ZIEGLER
Betesvägen 62
Tel. 042-343541 Mobil: 0761-084258
bertilarneziegler@hotmail.se

Vice Ordförande

Kassör
BODIL ARHOLM
Plöjargränd 81
Tel. 042-343625 Mobil: 0709-704777
arholmbodil@gmail.com

Suppleant
ANJA EK

Förvaltare
ROGER LILJA
Plöjargränd 57
Tel: 0703-707188
roger.lilja@hoganas.se

Sekreterare
ANNIA MAJLOVE
Plöjargränd 15
Tel:
annia@majlove.se

Förvaltare
KRISTOFER ERIKSSON
Sädesvägen 15
Tel: 0735-916692
kristofer.eriksson@helsingborg.se

Valberedning
Tyvärr ingen som vill ställa upp, anmäl gärna ert intresse.

Revisor
ANETTE CARLSSON
Betesvägen 48
Tel: 042-343212 Mobil: 0708-344421
anette@krapperup.se

Revisor
MATHS OLSSON
Betesvägen 94
Tel: 042-349976 Mobil: 0704-157629

Revisorsuppleant
PETER JOHANSSON
Sädesvägen 27
Mobil 070-3307630

Representanter Byaföreningen
STEFAN LUNDSTRÖM