Styrelsen

OrdförandenDaniel Edwardsson0723-932929
Vice OrdförandeJonas Jeppsson0708-471437
KassörAnja Ek0733-142834
SekreterareAnette Carlsson0708-344421
FörvaltareBertil Ziegler042-343541
LedamotRune Hellgren
SuppleantDaniel Hagström

Ordförande
DANIEL EDWADSSON
Sädesvägen 55
Mobil: 0723-932929
edwardsson.daniel@gmail.com

Vice Ordförande
JONAS JEPPSSON
Betesvägen 80
Mobil: 0708-471437
kechee@gmail.com

Kassör
ANJA EK
Sädesvägen 23
Mobil: 0733-142834
ek-i-lerberget@hotmail.com

Sekreterare
ANETTE CARLSSON
Betesvägen 48
Mobil: 0708-344421
anette.lerberget@telia.com

Förvaltare
BERTIL ZIEGLER
Betesvägen 62
Tel. 042-343541 Mobil: 0761-084258
bertilarneziegler@hotmail.se

Ledamot
RUNE HELLGREN

Suppleant
DANIEL HAGSTRÖM

Valberedning

Revisor
EMMA EDWARDSSON

Revisorsuppleant
PETER JOHANSSON
Sädesvägen 27

Representanter Byaföreningen
STEFAN LUNDSTRÖM