Dokument

Årtalet avser året för stämman och innehåller följande handlingar.

 • Protokoll från årets föreningsstämma

2024

Protokoll årsstämma 2024

2023

Protokoll årsstämma 2023

2022

Protokoll årsstämma 2022

2021

Protokoll årsstämma 2021

2020

Protokoll årsstämma 2020

2019

Protokoll årsstämma 2019

2018

Balansrapport Räkenskapsår 2017

Resultatsrapport räkenskapsår 2017


2017
Kallelse inkl. dagordning
Protokoll årsstämma 2017

2014

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning (uppdaterad 2011-02-21)
 • Revisionsberättelse
 • Kallelse inkl. dagordning
 • Motioner
 • Budget
 • Protokoll


2010

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Kallelse inkl. dagordning
 • Ev. motioner
 • Budget
 • Protokoll