Skadegörelse på de nya bommarna

Tyvärr har samfälligheten drabbats av skadegörelse på de nya bommarna under fredag/lördag, Händelsen är polisanmäld.
Man har klippt av sprintarna som gör att man kan låsa bommarna och tyvärr innebär detta en ökad kostnad för samfälligheten vilket drabbar oss alla.

Som vi informerat tidigare så sätts nu bommarna upp för att begränsa biltrafik i vårt område och därmed öka tryggheten.