Trädgårdsskötsel i samfällighet nr 2, Östra Lerberget

Hej alla medlemmar.

På vårt årsmöte kom det upp som önskemål/förslag att samfälligheten själva skall ta över trädgårdsskötseln i vårt område och på så vis sänka samfällighetsavgiften.

Styrelsen skulle gärna vilja höra hur ni ställer er till att samfälligheten själva tar över all skötsel i området istället för Farmartjänst och på så vis kan sänka kostnaderna?

Lite allmän sammanfattning av vad det omfattar/kräver:

 • Vårstädning:
  – Klippning av häckar.
  – Sopning av hårdytor.
  – Luckring av växtytor (planteringar).
  – Rensning av mossa på & mellan plattor.
  – Beskärning av buskage (Så att de håller sig inom planteringsytan).
  – Beskärning av träd (För varje art inom lämplig tidpunkt).
  – Kontroll om behov finns av rensning av rännstensbrunnar samt spolbrunnar.
 • Höststädning:
  – Klippning av häckar.
  – Sopning av hårdytor.
  – Luckring av växtytor (planteringar).
  – Rensning av mossa på & mellan plattor.
  – Beskärning av buskage (Så att de håller sig inom planteringsytan).
  – Beskärning av träd (För varje art inom lämplig tidpunkt).
  – Kontroll om behov finns av rensning av rännstensbrunnar samt spolbrunnar.
 • Budgeterat för år 2023 är 62 400kr exkl. moms vilket motsvarar 78 000kr inkl. moms.

För att det skall fungera att samfälligheten tar över skötseln krävs det att samtliga boende/medlemmar hjälper till. Styrelsen jobbar nu med att ta fram förslag som kommer att presenteras inom kort på ett extrainsatt årsmöte (Maj-Juni).
På detta extra årsmöte kommer beslut att fattas samt verkställas, det är därför mycket viktigt att så många som möjligt kan medverka.

Under helgen delades den här informationen ut i era brevlådor.
Vänligen lämna ert svar (senast 2023-04-30) till Ordförande Daniel Edwardsson på Sädesvägen 55 eller skicka in ert svar via länken nedanför
https://forms.gle/K8NgsMctgJWYHfcv6

mvh Styrelsen