Bredband från Riksnet

Nu är vi 60 hushåll som tecknat avtal med Riksnet.
1-61 anslutna hushåll 317 kr per månad.
62-77 anslutna hushåll 259 kr per månad.
78-155 anslutna hushåll 225 kr per månad.
156 anslutna hushåll 158 kr per månad.
Vi behöver med andra ord två husåll till för att sänka vår månadskostnad med 58 kr per månad. Om ni vill ansluta er till Riksnet krävs det att ni får en mediakonverter installerad. Skicka ett E-postmeddelande med namn och telefonnummer till roka67@gmail.com för att beställa mediakonverter. Kostnaden för mediakonverter och installation är 1500 kr.

Välkommen till vår hemsida

Välkommen till vår hemsida.

Medlemskap är obligatoriskt och omfattar alla fastighetsägare (villor) på Sädesvägen 1-111, Betesvägen 2-98 och Plöjargränd 1-103.

Årsmöte hålls under första kvartalet varje år.
Kallelse och dagordning utsänds i god tid före mötet.
Önskar du beslut i någon fråga som ej finns på dagordningen, så måste föreningen förberedas genom att du lämnar in en motion. Namn och adress måste framgå av motionen. Därefter behandlas motionen av föreningsmötet.

Efter årsmötet utsänds räkning till samtliga fastighetsägare. Senaste datum för betalning fastställes på årsmötet och framgår av räkningen.

Se vidare under de andra informationssidorna.