Välkommen till vår hemsida

Välkommen till vår hemsida.

Medlemskap är obligatoriskt och omfattar alla fastighetsägare (villor) på Sädesvägen 1-111, Betesvägen 2-98 och Plöjargränd 1-103.

Årsmöte hålls under första kvartalet varje år.
Kallelse och dagordning utsänds i god tid före mötet.
Önskar du beslut i någon fråga som ej finns på dagordningen, så måste föreningen förberedas genom att du lämnar in en motion. Namn och adress måste framgå av motionen. Därefter behandlas motionen av föreningsmötet.

Efter årsmötet utsänds räkning till samtliga fastighetsägare. Senaste datum för betalning fastställes på årsmötet och framgår av räkningen.

Se vidare under de andra informationssidorna.