Årsmöte – påminnelse

Idag är sista anmälningsdagen till vårt årsmöte den 5 April kl: 19.00 i Lerbergets kyrka.
Anmälan sker via separat dokument och lämnas i brevlådan på Sädesvägen 23 (Anja Ek).

Fortsatt trevlig dag.
Styrelsen