Enkät gällande bommen Betesvägen.

Enkätundersökningen angående bommen mellan Betesvägen och Plöjargränd föll väl ut.
Vi fick svar från 80 hushåll, varav 61 hushåll var för en låsning av bommen.
Styrelsen kommer nu att undersöka hur man rent praktiskt kan genomföra låsningen av bommen. Det fanns även ett stort intresse till att medverka i skötsel av våra gemensamma grönområden för att hålla nere vår samfällighetsavgift.

Styrelsen är tacksam för alla svar vi fick på enkäten.

Årsmöte för samfällighetsföreningen äger rum den 15 mars 2012 kl 19.00 i Lerbergets kyrka. En kallelse kommer i er brevlåda. Om någon vill lämna motion till årsmötet så lägg den i brevlådan på Betesvägen 62. Skriv ert namn och telefonnummer på motionen så vi kan kontakta er.

Vi har varit i kontakt med Riksnet som har bekräftat att vi nu är 61 hushåll som är kunder hos dem. När vi blir 62 kunder uppnår vi den andra prisnivån som ni kan läsa om i föregående inlägg. Riksnet håller på att ta fram förslag på nytt avtal med vår samfällighet och förhoppningsvis kan vi presentera detta på årsmötet.

 Styrelsen.