Glad midsommar.

Styrelsen vill börja med att önska alla medlemmar I Ö.Lerberget samf. 2 en glad midsommar.

Årsmötet har passerat där diskuterades bl.a. upprustning av lekplatser. Detta har utförts på Betesvägen med ett mycket bra resultat. Fler lekplatser står på tur.

Den planerade gemensamma vårstädningen som ej blev av blir en höststädning istället.

Fortlöpande kontakt med trädgårdsarkitekt i Höganäs har inte i skrivande stund givit något konkret, men vi fortsätter med denna diskussion .

Vi börjar också närma oss en lösning på hur vi skall hantera trafikproblemen på Plöjargränd. Bommen kommer att få en skylt med texten ”Bilfritt område” och bommen kommer att låsas. Självklart skall man kunna lossa och lasta i gränden och hantverkare, färdtjänst mm. skall ha tillträde till gränden. Medlemmar kommer att kunna få en eller fler nycklar till självkostnadspris.

Styrelsen.