Info angående P-platser.

Angående önskemålet att få flera parkeringsplatser på Betesvägens södra del.
Kommunens tjänsteman K.G Lind menar att detta inte är aktuellt.
Vi får istället samma arbete utfört som på Skördevägen.
Alltså nya cykelbanor, promenadstråk och nya träd på västra delen av Betesvägen.
Styrelsen vill också passa på att önska alla våra medlemmar i samfälligheten
en god jul och ett gott nytt år.

/Styrelsen.