Kallelse till extramöte.

Vi kallar samtliga 90 medlemsfastigheter som innehar radgarage.
Det är dax att byta garageportar, då de allra flesta är angripna av rost.
En del portar är svåra att stänga och låsa.
Vi har skaffat hem offerter som vi vill diskutera på mötet.
Det är viktigt att så många som möjligt kommer till detta möte,
då vi skall ta beslut i denna fråga.

Tid Onsdag den 15 juni 2016 kl 19:00.
Plats Lerbergsskolans Matssal.

Styrelsen.