Alla inlägg av Bertil Zigler

Information från styrelsen

Till alla medlemmar i Östra Lerbergets samfällighetsförening nr 2

Styrelsen vill härmed informera om utfallet i den omröstning gällande val av Tv och internetleverantör som pågått i föreningen.

Cirka hundra av samfällighetens medlemmar har lämnat in sina röster och av dessa fanns det endast en liten del som röstade för att bibehålla det som finns idag vilket var alternativ 1 Alfa Vision och Riksnet.
Övriga röster var jämt fördelade mellan alternativ 2- Alfa Vision och Syd Antenn och alternativ 3- Alfa Vision och Riksnet.

I samband med omröstningen fick vi många frågor och en del nya förslag.

Eftersom resultatet blev jämnt fördelat mellan alternativen 2 och 3 i valet av leverantör samt uppstått nya frågor anser styrelsen att det idagsläget inte är möjligt att ta något beslut i frågan.
Styrelsen arbetar vidare med frågan.
Under denna tid kommer Alfa Vision och Riksnet finnas kvar.

Med vänliga hälsningar STYRELSEN 2018-09-14