Information kring bredband och tv.

Under slutet av augusti kommer samtliga medlemmar SMF2 få ta del av leverantörernas erbjudande. Vi önskar snabb återkoppling senast den 10 september.

Bästa hälsningar

Styrelsen