OBS! årsmötet är tisdagen den 2 juni kl 19 + fiberinfo

På kallelsen som delades ut står där att årsmötet är på onsdagen den 2 juni så många har nog blivit förvirrade av vilken av dagarna som gäller…
Det är alltså påtisdag kl 19:00 församlingslokalen, Lerbergets kyrka som årsmötet börjar och pga restriktioner så kan vi vara max 50 personer i lokalen om inget ändras innan mötet, skulle vi överstiga det antalet så får max 1/hushåll närvara & först till kvarn får platsen annars kan vi inte genomföra mötet.

Många i området undrar vad som händer med vårt nya fiberavtal då det skulle börja rulla igång den 1/5…
Tyvärr så har där varit många turer med RiksNet då deras ägare Telia kommer förändra deras verksamhet så de kommer inte kunna hålla vår leverans längre än till den 31/8
Lösningen blir därför med AlfaVision/Sydantenn innebärande 2 alternativ:
Alternativ 1. 1000/1000 + grundutbud TV för 350kr/månad, årsavgiften till AlfaVision ingår.
Alternativ 2. Grundbredband + grundutbud TV för 150kr/månad, årsavgiften till AlfaVision ingår.

Fokus under perioden fram till den 31/8 kommer vara att hantera de medlemmar som redan idag har tjänsterna.
Medlemmar som önskar aktivera något av alternativen kommer hanteras så skyndsamt som möjligt.
När alla förutsättningar är kända kommer ny information med tillhörande tidsplan presenteras.
Samtliga medlemmar kommer erhålla ett avtal, där medlem med befintlig tjänst bekräftar sina tjänster och medlem som önskar aktivera/beställa får denna möjlighet.

Planerade åtgärder omfattar utbytet av utrustning i fiberboden och utbyte av mediakonverter i respektive hushåll.

Mer information kommer att komma upp på hemsidan löpande

mvh Styrelsen