Uppdatering av hemsidan + kommande fiberinformation

Hemsidan
Vi har nu äntligen fått kontroll över hemsidan och kommer inom det närmaste att uppdatera den så att den ska bli mer lättöverskådlig.

Fibern
Vi kommer att dela ut ny information om vår nuvarande fiber förhoppningsvis under helgen eller under början av vecka 17.