Angående olägenheten av fordonstrafik på Plöjargränd.

Många av våra medlemmar har uppmärksammat att Plöjargränd används som genomfartsled av våra intilliggande samfälligheter. Tyvärr har kommunen förbjudit oss att låsa bommen på Betesvägen/Plöjargränd men vi fortsätter att arbeta med att få den låst. Behöver ni hjälp med något eller har några frågor angående detta står kommuntjänsteman KG Lind till er tjänst. Höganäs kommun äger nämligen den berörda marken. Ni kan nå honom på tel 070590154.

/Styrelsen.