VIKTIG INFORMATION.

Om ni mot förmodan skulle få problem med fibern i er fastighet så har ni att
gå tillväga på följande sätt:

Vid fel på Internet : KONTAKTA RIXNET

Vid fel på TV: KONTAKTA ALFAVISION

Vid eventuellt fel inne i fastigheten, är det fastighetsägaren som står för kostnaden.
Ligger det eventuella felet utanför fastigheten, belastas samfälligheten för denna kostnad .

Hälsningar
STYRELSEN