Skrivelse till kommunen.

Styrelsen arbetar med en skrivelse till kommunen där vi kommer att försöka få med berörda samfälligheter på att låsa bommen.
Om det går vår väg så hoppas vi att bommen snart kommer att vara låst och att vi därmed slipper en stor del av genomfartstrafiken på Plöjargränd.

/Styrelsen.