Bommen är nu upplåst igen.

På begäran av kommunen är nu bommen upplåst igen detta p.g.a att Ö.Lerberget samfällighet 5 ej vill att bommen skall vara låst.
Det samma gäller bommen som Ö.Lerberget samfällighet 1 äger. Den har varit låst en länger tid men är nu upplåst.
Vi kommer att jobba för att få den låst igen alternativt flytta bommen så vi utan förbehåll kan hålla den låst.
Skrivelsen från kommunen kan ni hitta här.
Styrelsen.