Bommen på Betesvägen.

Som ni nog har märkt är bommen på Betesvägen fortfarande inte låst och trafiken i gränderna är fortfarande alldeles för hög. Vi i styrelsen jobbar på att få bommen låst men det har uppkommit ett hinder som vi förhoppningsvis har löst efter nästa styrelsemöte som hålls i slutet av maj.
Styrelsen 2013-05-21.