Radgarag & Parkeringsplatser

Vi har problem med att antalet parkeringsplatser inte räcker till vid radgaragen på Betesvägen resp Sädesvägen och ber alla med radgarage att sätta in bilarna i garaget.

Många använder garagen till förråd och t.o.m. verkstäder. Detta ökar risken för inbrott. Finns det något av värde lockar det tjuvar. Garagen är varken tänkta för eller konstruerade för något annat än att ha bilen i.

Vi uppmanar därför alla med radgarage att:
– Använd garagen till uppställning av bil. Lagra inget som kan vara stöldbegärligt i garaget.
– Kontrollera att låsanordningen fungerar. Om inte kontakta förvaltaren, så åtgärdar vi problemet. Vi vill att ni meddelar förvaltaren snarast så att vi kan göra en samlad insats.

/Styrelsen.