Information om bommen Betesvägen/Plöjargränd.

Östra Lerbergets samfällighet nr2 har fått tillstånd av Höganäs kommun att låsa bommen. Bommen låses på prov för att se vilka effekter det ger ur trafiksäkerhetssynpunkt. Lennart Andersson på Teknik- och fastighetsförvaltningen har godkänt detta.

Bommen låses 1/1 2015.
Nycklar finns att kvittera ut på Plöjargränd 57 mot en depositionsavgift på 200kr. En nyckel per fastighet finns att tillgå i dagsläget.
Om ni får problem med bommen kontakta någon av våra förvaltare. Roger Lilja vill dock ej bli störd från Fredagar kl 16.00 till Måndag Kl 08.00
vid dessa tider får ni kontakta Kristofer Eriksson.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Östra Lerbergets samfällighet nr2